آقاي احمدپور عضو علي‌البدل هیئت نظارت

نام: غلامرضا         نام خانوادگی: احمدپور ساماني

تاریخ تولد: ۱۳۵2
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مديريت دولتي
محل خدمت: دانشگاه شهركرد ـ بودجه و تشكيلات
رشته شغلی:کارشناس مسول بودجه و تشكيلات ـ نماينده دانشگاه شهركرد در تهران
سال ورود به دانشگاه: 1378

مسولیتهای اجرایی:

عضو كارگروه كارگروه مستندسازي املاك دانشگاه شهركرد از 01/01/1398 تا كنون
عضو كارگروه برنامه‌ريزي دانشگاه عاري از دخانيات دانشگاه شهركرد از 01/02/1397 تا كنون
عضو كارگروه آمار و اطلاعات دانشگاه شهركرد از 01/09/1396 تا كنون
عضو كارگروه برنامه‌ريزي دانشگاه شهركرد از 01/07/1396 تا كنون
دو دوره عضو شورای صنفی دانشگاه شهركرد
عضو هيات‌مديره و مديرعامل صندوق قرض‌الحسنه كاركنان دانشگاه شهركرد از 01/11/1396 تا كنون
دبير شوراي صنفي

عضو علی‌البدل هیئت نظارت