آقاي اوين عضو علي‌البدل شورا (شورای صنفی مرکزی)

نام: محمد هادی              نام خانوادگی: اوین

تاریخ تولد:1356
مدرک تحصیلی: کارشناسی: حسابداری, جامعه شناسی
کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع،جامعه شناسی
دوره عالی مدیریت اجراییDBA
محل خدمت: دانشگاه سیستان و بلوچستان.معاونت فرهنگی و اجتماعی
رشته شغلی: رییس اداره فوق برنامه
سال ورود به دانشگاه:1383

مسولیت های اجرایی:

کارشناس حوزه مالی
مدیریت بازارچه ها و اماکن تجاری دانشگاه
کارشناس امور آموزشی
کارشناس دفتر گسترش و متصدی برگزاری آزمون های سازمان سنجش(دستیار نماینده تام‌الاختیار)
کارشناس مسوول حوزه ایثارگران
رییس اداره فوق برنامه

عضو شورای صنفی کارکنان دانشگاه دبیر و سخنگوی شورا