آقاي بهشتي عضو شورا و رئیس کميسيون ورزش و سلامت

نام: نادر      نام خانوادگی: بهشتی

تاریخ تولد: ۱۳۵0

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار

محل خدمت: دانشگاه محقق اردبیلی – دانشکده فنی و مهندسی

رشته شغلی: کارشناس مسئول مجموعه آزمایشگاه‌های گروه مهندسی برق و کامپیوتر و الکترونیک

سال ورود به دانشگاه:  ۱۳79

مسولیتهای اجرایی:

مسئول فارغ‌التحصیلان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

مسئول سایت رایانه‌ای دانشکده فنی و مهندسی و ارائه‌دهنده طرح هوشمند استفاده از رایانه‌ها برای مدیریت بهینه

مجری و ارائه دهنده پیشنهاد تخصیص اینترنت برای دانشجویان دانشگاه

ارائه دهنده پیشنهاد بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی در دانشکده علوم پایه

کارشناس پشتیبان سیستم اتوماسیون اداری دانشکده

کارشناس و مسئول پشتیبانی سیستم حسابداری دانشگاه ( 1391-1396)

مشاور خرید تجهیزات آموزشی برای معاونت محترم آموزشی دانشگاه برای تجهیز کل کلاسهای دانشگاه به ویدئو پروژکتور  (1389- 1390)

عضو هیات مدیره تعاونی مصرف دانشگاه محقق اردبیلی ( 1391 – ادامه دارد)

عضو هیات موسس و عضو هیات مدیره شرکت تعاونی خدماتی، رفاهی و فرهنگی دانشگاه محقق اردبیلی

مسئول راه‌اندازی سرورهای محاسبات و پردازش سریع در دانشکده فنی و مهندسی

مسئول راه‌اندازی سامانه‌های مجازی دانشگاه و مسئول پشتیبانی سامانه یادگیری دانشگاه

کارشناس و مسئول راه‌اندازی مجموعه آزمایشگاه‌های گروه مهندسی برق، کامپیوتر و الکترونیک

 

نماینده دانشکده فنی و مهندسی و عضو شورای کارمندان دانشگاه در دوره سوم