آقاي نظري‌جهرمي عضو شورا و رئیس کميسيون پژوهشي

نام: محمدامین     نام خانوادگی: نظری جهرمی

تاریخ تولد:1357
مدارک تحصیلی:
1- کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات – شیراز
2- مهندسی تکنولوژی هسته ای – بوشهر
رشته شغلی: کارشناس تحلیلگر سیستم دانشکده مهندسی مکانیک
سال ورود به دانشگاه: 1390

مسولیتهای اجرایی:

1- مسئول فناوری اطلاعات دفتر آموزش و تجهیز نیروی انسانی سازمان انرژی اتمی ایران 1381 تا 1383
2- کارشناس مسئول طراحی و پیاده سازی نرم افزار مرکز فناوری اطلاعات سازمان انرژی اتمی ایران 1383 تا 1384
3- مسئول فناوری اطلاعات مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور در سازمان انرژی اتمی ایران 1384 تا 1390
4- مسئول تیم طراحی نرم افزار سامانه مانیتورینگ راکتور تحقیقاتی تهران.
5- مسئول تیم طراحی نرم افزار سامانه مانیتورینگ دتکتورهای مواد رادیواکتیو در کشور.
6- مسئول آزمایشگاه کالیبراسیون مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز در دانشکده مهندسی مکانیک 1390 تاکنون.
7- مدیر کنترل کیفی آزمایشگاه های مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز در دانشکده مهندسی مکانیک 1390 تاکنون.
8- مسئول فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات تابش دانشگاه شیراز در دانشکده مهندسی مکانیک 1390 تاکنون.
9- مسئول روابط عمومی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز از 1392 تا 1397.
10- ثبت اختراع هولد ورژن هواپیمای بوئینگ 747.
11- ثبت اختراع هولد ورژن هواپیمای ایرباس.

 

عضو شورای کارکنان به مدت 5 سال از 1394 تا کنون.
دو دوره دبیر و سخنگوی شورای کارکنان دانشگاه شیراز از سال 1396 تاکنون