آقای زالی عضو علی‌البدل هیئت رئیسه مجمع

نام : حسین            نام خانوادگي: زالی

متولد ۱۳۵۸
مدرک تحصيلي: کارشناسی اقتصاد نظری
پست: کارشناس مسئول کارگزینی

مسئوليت‌هاي اجرايي:

کارشناس امور فرهنگی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵
کارشناس دفتر روابط بین الملل ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷
کارشناس کارگزینی ۱۳۸۸ تا کنون

عضو ۳ دوره شورای کارکنان دانشگاه به عنوان دبیر و نائب رئیس