سه‌شنبه 8 خرداد 1403
logo
نام و نام خانوادگيسمتدانشگاهشماره تماسارتباط
نام و نام خانوادگيسمتدانشگاهشماره تماسارتباط
نام و نام خانوادگيسمتدانشگاهشماره تماسارتباط
نام و نام خانوادگيسمتدانشگاهشماره تماسارتباط
حسین مرادیرییس دبیرخانه دانشگاه تربیت مدرس
لطفا جهت ارتباط از آدرس دبیرخانه و یا ایمیل یا نمابر دبیرخانه استفاده نمایید
دبیرخانه مرکزی شورابزرگراه جلال آل احمد دانشگاه تربیت مدرس – دبیرخانه شورای صنفی دانشگاه‌های دولتی کشور شماره تلفن: ۰۲۱۸۲۸۸۳۹۵۰ نمابر: ۰۲۱۸۲۸۸۴۳۱۳info@cecu.ir

مدیران، کادر فنی و پشتیبانی و طراحان سایت

نام و نام خانوادگيدانشگاهشماره تماسارتباط
دکتر لمیاء فارسی دانشگاه تهران
مهندس نادر بهشتی دانشگاه محقق اردبیلی

درج اخبار و مطالب

نام و نام خانوادگيدانشگاهشماره تماسارتباط
حمید نیرویی آغمیونی دانشگاه تهران