جلسه مشترک ارکان شورای صنفی کارمندان دانشگاه های کشور با آقای دکتر شمس بخش مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی

جلسه اعضای شورای مرکزی با مسئولین وزرات خرداد 1400

جلسه مشترک ارکان شورای صنفی کارمندان دانشگاه های کشور با آقای دکتر شمس بخش مشاور وزیر و مدیرکل وزارتی

در این جلسه که عصر روز سه شنبه یازدهم خردادماه ۱۴۰۰ در دفتر دکتر شمس بخش در وزارت علوم برگزار شد، آقایان محمد یوسفی رئیس شورای صنفی مرکزی، آقای علی نوروزی رئیس مجمع عمومی و آقای عباس عبدالمحمدی دبیر شورای مرکزی حضور داشتند که موارد ذیل از سوی شورا مطرح گردید:

۱- تسریع در اخذ مجوز شورای حقوق و دستمزد و تاکید بر صدور احکام و پرداخت معوقات ۵۰ درصد جهت جلوگیری از تعویق پرداخت ها از سوی دانشگاه ها

(با توجه به مذاکرات و پیگیری های وزارت ،مجوز تا هفته بعد قطعا صادر خواهد شد)

۲- نظارت بر نحوه اجرای فوق العاده مدیریت در دانشگاه ها جهت حفظ حقوق ذینفعان با توجه به جدول مصوب فوق العاده مدیریت های ارسال شده از سوی مرکز هیئت امنا به دانشگاه ها

( با دانشگاه ها مذاکره خواهیم نمود )

۳- درخواست پیگیری تبدیل وضعیت همکاران قراردادی با توجه به نداشتن بار مالی برای وزارت و دولت و شناسه‌دار بودن کلیه اعضای قرادادی در راستای مصوبه سازمان امور استخدامی در تیرماه سال ۹۹

(مقرر شد از سوی وزارت با جمشيد انصاري، معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور دراین خصوص مذاکره شود)

۴- تاکید مجدد بر جلوگیری از اختصاص پست های مدیریتی دانشگاه ها به اعضای هیئت علمی

(ما نیز با شما موافق هستیم و بجز تعداد محدودی دانشگاه اکثر دانشگاه ها رعایت می کنند)

۵- درخواست از وزارت علوم برای پیگیری و رایزنی با شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر الحاق شورای صنفی کارمندان در آیین نامه شورای مدیریت دانشگاه ها در برنامه ها ،اهداف و چشم اندازهای آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای ایفای نقش پر رنگ تر در کنار دانشجویان و اعضای هیئت علمی تا خلاء نقش کارکنان به عنوان یکی از ارکان دانشگاه ها در قوانین و تعاریف مصوب، لحاظ گردد.
شورا خاطر نشان نمود قبلا مکاتباتی در این خصوص با دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته است.

(پیشنهاد خوبی است تلاش می کنیم دراسرع وقت با شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح نمائیم.)