درخواست اصلاح خبر و پيگيري موارد مطروحه در نشست شوراي مركزي صنفي كارمندان با وزير علوم

گزارش نهایی نشست شوراي صنفي مركزي كارمندان دانشگاه‌هاي دولتي كشور با وزير علوم اينجا را كليك