درخواست شورای صنفی کارمندان وزارت علوم برای اجرای عدالت در افزایش 50% حقوق (18-1-99)

 

                                           برای مشاهده متن کامل خبر اینجا کلیک نمایید