شنبه 25 فروردین 1403

  ليست دانشگاه‌ها و شورای صنفی کارمندان اولين مجمع عمومي شورا – دانشگاه شيراز – ارديبهشت ماه 99

(لطفا جهت مشاهده سایت بر روی نام دانشگاه یا لینک شورای صنفی کارمندان کلیک نمایید)

عنوان واحدآدرس سایتآدرس شورای صنفی
دانشگاه اراکhttp://www.araku.ac.ir
دانشگاه اصفهانhttp://www.ui.ac.irشورای صنفی کارمندان
دانشگاه الزهرا(س)http://www.alzahra.ac.irشورای صنفی کارمندان
دانشگاه بجنوردhttp://www.ub.ac.ir
دانشگاه بوعلی سیناhttp://www.basu.ac.ir
دانشگاه بیرجندhttp://www.birjand.ac.ir
دانشگاه پیام نورhttp://www.pnu.ac.ir
دانشگاه تربیت مدرسhttp://www.modares.ac.irشورای صنفی کارمندان
دانشگاه تهرانhttp://www.ut.ac.irشورای صنفی کارمندان
دانشگاه جهرمhttp://www.jahromu.ac.ir/
دانشگاه حضرت آیت ا...العظمی بروجردی (ره)http://www.abru.ac.ir
دانشگاه خلیج فارسhttp://www.pgu.ac.ir
دانشگاه خوارزمیhttp://khu.ac.ir
دانشگاه رازیhttp://www.razi.ac.ir
دانشگاه زنجانhttp://www.znu.ac.ir
دانشگاه سلمان فارسی کازرونhttp://www.kazerunsfu.ac.ir
دانشگاه سیستان و بلوچستانhttp://www.usb.ac.ir
دانشگاه شهرکردhttp://www.sku.ac.ir
دانشگاه شهید چمران اهوازhttp://www.scu.ac.ir
دانشگاه شهیدمدنی آذربایجانhttp://www.azaruniv.ac.ir
دانشگاه شیرازhttp://www.shirazu.ac.ir
دانشگاه صنعتی ارومیهhttp://www.uut.ac.ir
دانشگاه صنعتی اصفهانhttp://www.iut.ac.irشورای صنفی کارمندان
دانشگاه صنعتی امیرکبیرhttp://www.aut.ac.irشورای صنفی کارمندان
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلhttp://www.Nit.ac.ir
دانشگاه صنعتی سهندhttp://www.sut.ac.irشورای صنفی کارمندان
دانشگاه صنعتی شاهرودhttp://www.shahroodut.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریفhttp://www.sharif.ir
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرhttp://www.kmsu.ac.ir
دانشگاه گنبد کاووسhttp://www.gonbad.ac.ir
دانشگاه محقق اردبیلیhttp://www.uma.ac.irشورای صنفی کارمندان
دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچانhttp://www.qiet.ac.ir
دانشگاه هرمزگانhttp://www.hormozgan.ac.ir
دانشگاه هنرhttp://www.art.ac.ir
دانشگاه هنرشیرازhttp://www.shirazartu.ac.ir
دانشگاه ولی عصر (عج)رفسنجانhttp://www.vru.ac.ir
دانشگاه یاسوجhttp://www.yu.ac.ir
مرکزآموزش عالی استهبانhttp://estahbanihe.ac.ir
مرکزآموزش عالی لامردhttp://www.lamerdhec.ac.ir
مرکزآموزش عالی فیروزآبادhttp://www.fabad-ihe.ac.ir