پنجمین نشست مجمع عمومی و دومین دوره انتخابات شورای صنفی کشور به میزبانی شورای صنفی کارمندان دانشگاه تهران برگزار شد

جای بسی خرسندی است که بعد از سال‌ها مساعی ارزنده و چالش‌های متعدد، اینک نهاد صنفی کارمندان دانشگاه‌های دولتی کشور به سطحی ار بالندگی خود رسیده است که همه ما به وجود آن افتخار می‌کنیم. به حول و قوه الهی پنجمین نشست سراسری نمایندگان شوراهای صنفی کارمندان دانشگاه‌ها و انتخابات دومین دوره ارکان شورا با شکوه کم نظیر در دانشگاه تهران برگزار شد. تنها کاستی این مجمع شکوهمند جای خالی مسئولین وزارت عتف بود، لیکن کیفیت محتوایی مباحث، تعامل سازنده شرکت کنندگان و فضای صمیمی حاک بر نشست، این کاستی را به حاشیه برد. اصلاح اساسنامه و برگزاری انتخابات ارکان شورای صنفی ( هیأت رئیسه، هیأت نظارت و شورای مرکزی ) از مهمترین برنامه‌های این نشست بود و الحمدالله دستاوردهای زیادی به همراه داشت.

امیدواریم اعضای منتخب جدید در پناه ایزد منان در مسیر اعتلای جایگاه و شأن همکاران و احقاق حقوق قانونی همکاران خود موفق و مؤید باشند.

گزارش کلی پنجمین مجمع عمومی شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌های دولتی کشور

گزارش دبیرخانه مجمع

گزارش شورای مرکزی