گزارش اجمالی نشست مشترک اعضای شورای مرکزی دانشگاه‌های کشور با حوزه معاونت اداری و مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (2 اسفند 99)