رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور: بنده دستور داده‌ام، اعتبار هم داده‌ام، تندخلقی هم کرده‌ام. باید تفاوت کامل 11 ماه گذشته پرداخت گردد

دکتر نوبخت در دیداری که با دبیر شورای صنفی کارمندان دانشگاه کردستان با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره همسان‌سازی شاغلین وزارت عتف با وزارت بهداشت انجام گرفت تصریح کرد: همسان‌سازی حقوق و مزایای شاغلین وزارت عتف با وزارت بهداشت بدون کارمندان معنی ندارد و قطعاً اگر همسان سازی صورت گیرد شامل کارمندان هم خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص افزایش 50درصد نیز تاکید کرد؛ بنده دستور داده‌ام، اعتبار هم داده‌ام، تندخلقی هم کرده‌ام. باید تفاوت کامل 11 ماه گذشته پرداخت گردد. و اعتبار کامل اجرای 50 درصد از اسفند 98 به وزارت علوم پرداخت شده است.

همچنین درباره تبدیل وضعیت همکاران شرکتی و قراردادی نیز اظهار کرد؛ تبدیل وضعیت مربوط به همه سازمان‌هاست و قطعاً با یک رویکرد همسان انجام می‌گردد.

لازم به ذکر است این گفتگو ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ در حضور چند تن از نمایندگان استان کردستان در مجلس شورای اسلامی از جمله آقای دکتر فرشادان و خانم دکتر قاسمی پور (عضو کمیسیون تلفیق و کمیسیون آموزش) در سنندج انجام و نمایندگان حاضر در این دیدار اعلام کردند در تمام جلسات از کارمندان وزارت علوم حمایت کرده و خواهند کرد و قول دادند همسان‌سازی قطعا شامل کارمندان وزارت عتف هم، خواهد شد.