یکشنبه 6 اسفند 1402

اعضای ادوار گذشته

آقاي محمديان عضو هيئت نظارت

نام؛محمد        نام خانوادگی؛محمدیان تاریخ تولد:۱۳۴۷ مدرک تحصیلی :لیسانس مدیریت حرفه ای اسناد و مدارک محل خدمت:دانشگاه سیستان و بلوچستان-دانشکده علوم رشته شغلی:رییس امور عمومی دانشکده علوم سال ورود به دانشگاه:۱۳۷۰ مسئو لیتهای اجرایی: به مدت ۶ سال رییس...

آقاي خداياري عضو هيئت نظارت

نام: علی          نام خانوادگی: خدایاری تاریخ تولد: ۱۳۵۸ مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری شیمی تجزیه محل خدمت: دانشگاه محقق اردبیلی _ دانشکده علوم پایه رشته شغلی:کارشناس آزمایشگاههای شیمی آلی و SEM سال ورود به دانشگاه: ۱۳۸۲ مسولیتهای...

آقاي احمدپور عضو علي‌البدل هیئت نظارت

نام: غلامرضا         نام خانوادگی: احمدپور ساماني تاریخ تولد: ۱۳۵2 مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مديريت دولتي محل خدمت: دانشگاه شهركرد ـ بودجه و تشكيلات رشته شغلی:کارشناس مسول بودجه و تشكيلات ـ نماينده دانشگاه شهركرد در تهران سال...

آقاي آهنگرکاني عضو علي‌البدل هیئت نظارت

نام: رضا         نام‌خانوادگی : آهنگرکانی تاریخ تولد: 1363 محل خدمت : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل رشته شغلی : حراست انتظامات سال ورود : 1389 عضو شورای صنفی کارمندان دانشگاه صنعتی نوشیروانی دوره دوم و سوم    

آقاي يوسفي رئيس شورا

نام: محمد      نام خانوادگی: یوسفی تاریخ تولد: ۱۳۵۱ مدرک تحصیلی: فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی محل خدمت: دانشگاه تربیت مدرس_ دانشکده علوم پایه رشته شغلی:کارشناس مسؤل آزمایشگاههای بخش زمین شناسی سال ورود به دانشگاه: ۱۳۷۷ مسولیتهای اجرایی: عضو...

آقاي عبدالمالکي نائب رئيس شورا

نام: بهروز     نام خانوادگی: عبدالمالکی تاریخ تولد: ۱۳52 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش ­شناسی (دانشگاه تربیت مدرس) محل خدمت: دانشگاه تهران رشته شغلی: کارشناس فرهنگی مسولیتهای اجرایی: تدريس در آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي از سال...