پنج‌شنبه 11 خرداد 1402

شورای صنفی مرکزی

آقاي يوسفي رئيس شورا

نام: محمد      نام خانوادگی: یوسفی تاریخ تولد: ۱۳۵۱ مدرک تحصیلی: فوق لیسانس زمین شناسی اقتصادی محل خدمت: دانشگاه تربیت مدرس_ دانشکده علوم پایه رشته شغلی:کارشناس مسؤل آزمایشگاههای بخش زمین شناسی سال ورود به دانشگاه: ۱۳۷۷ مسولیتهای اجرایی: عضو...

آقاي عبدالمالکي نائب رئيس شورا

نام: بهروز     نام خانوادگی: عبدالمالکی تاریخ تولد: ۱۳52 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش ­شناسی (دانشگاه تربیت مدرس) محل خدمت: دانشگاه تهران رشته شغلی: کارشناس فرهنگی مسولیتهای اجرایی: تدريس در آموزش و پرورش استان آذربايجان شرقي از سال...

آقاي حدادي‌پور عضو شورا و رئیس کميسيون فرهنگي اجتماعي

نام: شاهین      نام خانوادگی: حدادی‌پور اصفهانی تاریخ تولد: ۱۳۴۸ مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی و رسانه محل خدمت: دانشگاه صنعتی اصفهان- مرکز برنامه‌ریزی و نظارت رشته شغلی: کارشناس خدمات دانشجویی سال ورود به دانشگاه: ۱۳۷۲ مسولیت‌های اجرایی: معاون...

آقاي نظري‌جهرمي عضو شورا و رئیس کميسيون پژوهشي

نام: محمدامین     نام خانوادگی: نظری جهرمی تاریخ تولد:1357 مدارک تحصیلی: 1- کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات - شیراز 2- مهندسی تکنولوژی هسته ای - بوشهر رشته شغلی: کارشناس تحلیلگر سیستم دانشکده مهندسی مکانیک سال ورود به دانشگاه: 1390 مسولیتهای اجرایی: 1- مسئول...

آقاي سنائي عضو شورا و رئیس کميسيون مالي

نام: سید یوسف        نام خانوادگی: سنایی تحصیلات: کاشناسی ارشد فیزیک پزشکی محل خدمت: بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس

آقاي بهشتي عضو شورا و رئیس کميسيون ورزش و سلامت

نام: نادر      نام خانوادگی: بهشتی تاریخ تولد: ۱۳۵0 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرم‌افزار محل خدمت: دانشگاه محقق اردبیلی – دانشکده فنی و مهندسی رشته شغلی: کارشناس مسئول مجموعه آزمایشگاه‌های گروه مهندسی برق و کامپیوتر و...

آقاي عباسي عضو شورا و رئیس کميسيون تعاون

نام: ناصر     نام خانوادگی: عباسی مدرک تحصیلی: فوق لیسانس علوم سیاسی محل خدمت: دانشگاه فارس (شیراز) رشته شغلی:رییس امور اداری و پشتیبانی سال ورود به دانشگاه: 1371 مسولیتهای اجرایی: عضو کمیته صرفه‌جویی عضو کمیته اضافه کار عضو کمیته رفاهی عضو کمیته...