چهارشنبه 10 خرداد 1402

هيئت رئيسه مجمع

آقای شریفی دبير مجمع عمومي شورا

نام: مهدی         نام خانوادگی: شریفی تاریخ تولد: 1358 مدرک تحصیلی: دکتری حسابداری محل خدمت: دانشگاه صنعتی ارومیه-امور مالی رشته شغلی: رییس دایره رسیدگی اسناد مالی سال ورود به دانشگاه: 1388 مسولیتهای اجرایی: عضو کمیته راه اندازی حسابداری تعهدی...

آقای زالی عضو علی‌البدل هیئت رئیسه مجمع

نام : حسین            نام خانوادگي: زالی متولد ۱۳۵۸ مدرک تحصيلي: کارشناسی اقتصاد نظری پست: کارشناس مسئول کارگزینی مسئوليت‌هاي اجرايي: کارشناس امور فرهنگی ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۵ کارشناس دفتر روابط بین الملل ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ کارشناس کارگزینی ۱۳۸۸...