شنبه 25 فروردین 1403

مکاتبات

بيانيه اعضاي هيات نظارت بر شوراي صنفي كارمندان دانشگاههاي دولتي كشور

با عنایت به طرح برخی ابهامات و تردیدها در مورد تصویب اساسنامه شورای صنفی كارمندان در چهارمین مجمع عمومی که اردیبهشت ماه 1398 در دانشگاه شیراز برگزار شد، بدین وسیله با هدف رفع ابهامات...

درخواست اصلاح خبر و پيگيري موارد مطروحه در نشست شوراي مركزي صنفي...

گزارش نهایی نشست شوراي صنفي مركزي كارمندان دانشگاه‌هاي دولتي كشور با وزير علوم اينجا را كليك