دوشنبه 1 مرداد 1403

گالری تصاویر

انتخابات دانشگاه شيراز

مستندفیلم و عکس های مجمع عمومی اردیبهشت 1399 دانشگاه شیراز

كليپ‌هاي قرائت اساسنامه و تاييد اساسنامه شوراي صنفي كارمندان دانشگاه‌هاي دولتي كشور قسمت اول: قسمت دوم: قسمت سوم: قسمت چهارم تاييديه اساسنامه: قسمت پنجم: تائیدیه اساسنامه توسط اعضای مجمع عمومی👇 گزارش كامل فيلم و عكس‌هاي مجمع عمومي شوراي صنفي كارمندان...