پنج‌شنبه 30 شهریور 1402

برچسب: شورای صنفی، شورای صنفی کارکنان کشور، شورای صنفی کشور، صنفی کشور، کارکنان کشور، کارمندان، کارمندان دانشگاه‌های کشور، کارمندان کشور، معوقات 50%